kadastro-db

kadastro-db

Kadastro Dairesi Başkanlığı

Kadastro gören yerde dedemden kalan eski tapu kaydı var. Bu yerimin yeni tapusu (kadastro sonrası tapusu) yok. Bu kayıt kapsamı yerin, kadastroda ne gibi işlem gördüğü hakkında nasıl bilgi alabilirim?

*Bu durumda,  tapu kayıt kapsamındaki yerin, kadastro çalışmaları sırasında ne şekilde kadastro işlemine tabi tutulduğunun belirlenmesi amacıyla mahalli ünitemizce araştırma yapılması, bu araştırmanın yapılabilmesi için de öncelikle kaydın hudutları itibariyle zeminde nereyi kapsadığının bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde tespit dışı alanda kalan eski tapu kayıtları için işlem yapılabilmesi için hangi şartlar gereklidir?

*Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde tespit dışı alanda kalan eski tapu kayıtları için işlem yapılabilmesi için (TKGM web sitesinde mevzuat bölümünde yayımlanan) 2009/7 nolu genelgenin 1' inci maddesinde etraflıca açıklanmıştır.

Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan ve tespit dışı alanda kalmayan eski tapu kayıtları için işlem yapılabilir mi?

*3402 sayılı Kadastro Kanunun 12' nci maddesinde "Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz" hükmü yer almaktadır.

Bir yerden kadastro geçti, yeniden (tekrar) kadastro geçebilir mi?

*3402 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin birinci fıkrası “Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu gibi yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır….” hükmündedir. Bu nedenle, kadastro gören yerin yeniden (ikinci kez) kadastrosunun yapılmasına yasal imkan bulunmamaktadır.

Mühendislik bürosunda çalıştığını belgeleyen tekniker/teknisyen, hangi işlemleri, sorumluluk mühendiste olmak koşulu ile takip edebilir?

*İşlemi yapan serbest çalışan harita mühendislik büro veya şirketinde çalıştığını şirket/büronun yazısında belirtilen veya lisanslı büroda çalıştığı büroca bildirilen tekniker/teknisyen arazi kontrolü haricinde kalan işlemleri, sorumluluk mühendiste olmak koşulu ile takip edebilir.