TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki

Türk Standartları Enstitüsü Yetkilileri Ayşe AKBABA, Sevim SEZEN, Coşkun YILDIRIM ve Mukaddem KILIÇ tarafından, Bölge Müdürlüğümüz ile bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi  Belge Yenileme Tetkiki  gerçekleştirilmiştir.