Staj Başvuruları

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır. Bu kapsamda ön lisans veya lisans öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin doğrudan birimlerimize yaptıkları staj başvuruları değerlendirilmeye alınmayarak, Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmak üzere yönlendirilecektir.

Staj Seferberliği Projesi için öğrenci başvuruları 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır, işverenlerin erişimine açılma tarihi hakkında daha sonra detaylı bilgilendirme yapılacaktır, öğrenci başvurularının ilgili tarihte staj ilanlarını https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip ederek başvurularını gerçekleştirebilmekte olup, Genel Müdürlüğümüzün ana faaliyet alanı itibariyle Tapu Kadastro ve Harita Kadastro ön lisans programları ile Harita, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendisliği bölümleri ile Tapu ve Kadastro lisans programlarında öğrenime devam eden öğrencilerin staj başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.