Ulusal Staj Programı Uygulama Yönergesi

"Ulusal Staj Programının" uygulama birliğinin sağlanması kapsamında staj yapacak yükseköğretim öğrencilerinin kriterlerinin belirlenmesi, staj sürecine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi ve kurumlara rehberlik edilmesi amacıyla hazırlanan "Ulusal Staj Programı Uygulama Yönergesi" daha evvel bildirilmişti.
Bu defa, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı" web sayfasında (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) yer alan söz konusu yönerge güncellenerek yayınlanmıştır. Duyurulur.