YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yurtdışında Tasdik Şerhi (Apostille)Vermeye Yetkili Resmi Makamlar

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin La Haye Sözleşmesi’ne Taraf Olan Ülkeler Ve Tasdik Şerhi (Apostille)Vermeye Yetkili Resmi Makamlar

Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı'nda imzalanan sözleşmelerden biri olan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi 16.9.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak ülkemiz açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gerek Yabancı Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelere ve gerekse Sözleşmenin 6. maddesi uyarınca tasdik şerhini (apostil) vermekle yetkili ülke makamlarına ilişkin bilgiye  https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 internet adresinde ilgili ülkenin isminin üzerine tıklanarak öğrenilebilmektedir.