YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA ATAMA

Genel Müdürlüğümüz Tapu Dairesi Başkanlığında, Tapu ve Kadastro Uzmanı olarak görev yapan Sadettin TUNAS  01/08/2022 tarih  5741810 sayılı Bakanlık Makam Olur'u gereğince Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı görevine vekaleten atanmıştır.

Daire Başkanımıza yeni görevinde başarılar dileriz.