YABANCI GERÇEK KİŞİ EDİNİMLERİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİ GENELGESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. Merkez Bankasınca hazırlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 22.07.2022 tarih ve 1371221 sayılı yazısı ile değişik "Gayrimenkul Kıymetler" başlıklı 13 üncü maddesindeki değişiklik hükmüne istinaden; 2022/1 Sayılı Genelgede 11.08.2022 tarih ve 5815640 sayılı Olur ile değişiklik yapılmıştır.