Veri Talepleri Giriş

Paylaşıma Açık Raporlaştırılmış Veriler

Raporlaştırılmış veri; Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı sermayeli şirketlere ait bilgileri içeren her türlü istatistiki verilerdir.

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı sermayeli şirketlere ait veriler, çeşitli özelliklerine göre gruplandırılıp tablolaştırılmak suretiyle kullanıma açılabilir.

Verilerin paylaşımında; Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatta yer alan özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler göz önüne alınır.

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırılık taşımayan raporlaştırılmış veriler, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca ilgisini ispat eden kişilere söz konusu genelge çerçevesinde verilebilir.

    

 Raporlaştırılmış verilerde kimler hangi bilgileri alabilir?

 

 

 

 

 Raporlaştırılmış verilerde kimler nasıl alabilir?