YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vatandaşlık ve Özel Bölge İşlemleri Birimi

1) Kamil YALÇIN                                           : Birim Sorumlusu / Tapu ve Kadastro Uzmanı

2) Serpil KAYA PANOS                                 : Tekniker

 

Vatandaşlık ve Özel Bölge İşlemleri Biriminin Görevleri:

1. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda yer alan Bölgelere ilişkin Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan 05/05/2011 tarihli mutabakat kapsamında diğer Başkanlıklar ile Kurum ve Kuruluşlarla her türlü koordinasyon ve yazışmaların yapılması ve bölgeler kapsamındaki taşınmazların tapu sicillerine işlenmelerinin sağlanması;

2. Özel Güvenlik Bölgelerine yönelik her türlü iş ve işlemlerin yapılması ve sicillerine işlenmelerinin sağlanması; Yabancı edinimine kapatılan ya da açılması istenilen alanlara ilişkin her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması;

3. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki uygunluk belgesi verilmesi ve bu kapsamda her türlü bilgilendirme ve yazışmaları yapmak;

4. Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,