Vatandaşlık ve Özel Bölge İşlemleri Birimi

1) Kamil YALÇIN                                            : Birim Sorumlusu / Tapu ve Kadastro Uzmanı

2) Özlem HACIOĞLU                                    : Tapu ve Kadastro Uzmanı

3) Betül ÇETİNOĞLU                                    : Tapu ve Kadastro Uzmanı

4) Pınar ORMAN                                             : Tapu ve Kadastro Uzmanı

5) Bilgehan ÖZSOY                                     : Tapu ve Kadastro Uzmanı

6) Kübra DEMİR                                             : Tekniker 

Vatandaşlık ve Özel Bölge İşlemleri Biriminin Görevleri:

1. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda yer alan Bölgelere ilişkin Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan 05/05/2011 tarihli mutabakat kapsamında diğer Başkanlıklar ile Kurum ve Kuruluşlarla her türlü koordinasyon ve yazışmaların yapılması ve bölgeler kapsamındaki taşınmazların tapu sicillerine işlenmelerinin sağlanması;

2. Özel Güvenlik Bölgelerine yönelik her türlü iş ve işlemlerin yapılması ve sicillerine işlenmelerinin sağlanması; Yabancı edinimine kapatılan ya da açılması istenilen alanlara ilişkin her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması;

3. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki uygunluk belgesi verilmesi ve bu kapsamda her türlü bilgilendirme ve yazışmaları yapmak;

4. Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,