Vatandaşlık Kazanmak İçin Gerekli Taşınmaz Değeri Nasıl Belirlenir?

Döviz alım belgesindeki değer, resmi senette beyan edilen satış bedeli veya satış vaadinde belirlenen değer, değerleme raporundaki değer ve bedel transferleri/ödemeleri toplamı, yani değer tespitine esas alınan her değer türü, aranan değeri sağlamalıdır. (2019/5 sayılı genelge eki kılavuz.)