Ülkelerin Resmi Dilleri

Dışişleri Bakanlığının 06.06.2016 tarihli ve 60925238/11021638 sayılı yazısı ekinde sunulan 25.06.2012 tarih 2012/3504 sayılı kararname gereği ülkemizden taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimi mümkün bulunan ülkelerin resmi dillerini gösterir liste 2015/5 sayılı genelgemiz kapsamında faydalanılmak üzere yayımlanmıştır.

Ek Boyut
Ülkelerin Resmi Dilleri 145.01 KB