Türk Vatandaşlığı Kazanma İçin Taşınmazların Hepsinin Aynı Anda mı Alınması Gerekir?

Farklı zamanlarda ve farklı yerlerde alınan taşınmazlar için yönetmelikte belirtilen tarihlerde aranan değer toplamlarının bulunması halinde başvuruda bulunulabilir.(Ayrıca üstteki cevapta belirtilen şartlara bakınız)