Türk Vatandaşlığı Almak İçin Satın Alınacak Taşınmaz Sayısı Birden Fazla Olabilir mi ?

13.06.2022 Genelge Kapsamında edinilen taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yönetmelikte belirtilen tarihlerde aranan değer toplamlarının bulunması önemlidir.

01.02.2023 Genelge Kapsamında: Satış yoluyla edinilecek taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama yine bulunmamaktadır. 

Ancak satış vaadine dayalı olarak yapılan başvurularda Yönetmelikte aranılan tutarın tek sözleşme ile sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede birden fazla taşınmazın tek sözleşme kapsamında satış vaadine konu edilmesi mümkün olup birden fazla satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

01.02.2023 tarihli kılavuzun yürürlüğe girdiği tarihten sonrasatın alma yolu ile edinilmiş taşınmazların vatandaşlık edinimi için aranılan tutarı karşılamadığı durumlarda kalan miktarın satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanması mümkün değildir.