Taşınmaz ile Yabancı Kimlik Numarası İlişkilendirme

Taşınmaz ilişkilendirme işlemi ile yabancı gerçek kişilerin Yabancı Kimlik Numarası'nın (YKN) taşınmazla eşleştirilmesi sağlanarak yabancıların da Türk vatandaşlarının elektronik ortamda yapabildikleri tüm tapu ve kadastro işlemlerini e-devlet şifrelerini edinmek kaydıyla Web Tapu Sistemi üzerinden yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Taşınmaz ilişkilendirme işleminin nasıl yapılacağına dair kılavuz talimat ekinde yayınlanmıştır.