TAŞINMAZ HUKUKUNDA YABANCILARA İLİŞKİN MEVZUAT

Başkanlığımızca hazırlanan ve yabancıların ülkemizden taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimlerine ilişkin mevzuatı bir araya toplayan "Taşınmaz Hukukunda Yabancılara İlişkin Mevzuat" adlı çalışmamız yayınlanmıştır.