Proje ve Veri Yönetimi Birimi

1) Erkan KULAKSIZ                     : Birim Sorumlusu / Tapu ve Kadastro Uzmanı

2) Hatice ANKAY                          : Tekniker

3) Emre ACİR                                  : Tekniker

Proje ve Veri Yönetimi Biriminin Görevleri:

  1. Başkanlığın proje ve önerilerinin girişim ve takibini yaparak, eylem planlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak,
  2. Hizmetin en iyi şekilde sürdürülebilmesi için kalkınma planları çerçevesinde strateji geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek,
  3. Başkanlığın birimleri tarafından çıkarılan mevzuat nedeniyle TAKBİS’te ortaya çıkabilecek güncelleme çalışmaları için analiz dokümanları hazırlamak, her türlü test ve gerekli düzenlemeyi yaparak Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nın ilgili birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
  4. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimlerine ilişkin istatistiki bilgileri hazırlayarak hükümet politikaları çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili mercilere sunmak ve yayınlamak,
  5. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümü ve kişi başına ülke genelindeki edinim miktarlarının oranlarını izlemek ve değerlendirmek,
  6. Yurt dışında oluşturulacak birimlerde yapılan iş ve işlemlere ilişkin istatistiki bilgileri hazırlayarak için değerlendirilmek üzere ilgili mercilere sunmak,
  7. Başkanlık faaliyet raporlarını haftalık, 15 günlük, aylık dönemler halinde hazırlamak,
  8. Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerine ilişkin yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Ekonomi Bakanlığı’ndan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen listelerin gereğini yapmak,
  9. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü taşınmaz sorgulamasını gerçekleştirmek ve istatistiki bilgiyi sağlamak,
  10. Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,