İdari Mali İşler ve Koordinasyon Birimi

1) Erkan KULAKSIZ                         : Birim Sorumlusu/Tapu ve Kadastro Uzmanı

2) Pervin ÖZKAN                                : Araştırmacı

3) İkram AYDEMİR                             : Bilgisayar İşletmeni 

4) Emre BİLGEN                                 : Teknisyen

5) Barış DEMİR                                    : Tekniker 

6) Fatma AYKUL                                 : Bilgisayar İşletmeni 

7) Yunus ÇAPRAZ                              : Bilgisayar İşletmeni

8) Atilla ÇAPAN                                   : Daimi İşçi 

İdari- Mali İşler ve Koordinasyon Biriminin görevleri:

  1. Başkanlığın personel, mutemetlik ve özlük işlerini yürütmek,
  2. Gelen yazıları ilgili birimlere dağıtmak, başkanlıktan gönderilen yazıların çıkış defterine kaydedilerek zamanında gönderilmesini ve dosyalama sistemine uygun olarak dosyaların tanzim ve muhafazasını sağlamak,
  3. Ayniyat, Demirbaş, devir teslim ve terkin işlemleriyle Büro makinelerinin ve elektronik cihazların bakım ve onarımını yaptırmak kontrol çizelgelerinin takibini yapmak, Demirbaş kayıtlarının sağlıklı olarak tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak,
  4. Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş, kırtasiye ve sarf malzemelerini ilgili birimlerle yazışma yaparak temin etmek,
  5. Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak