GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İPRA CINDER ÜYELİĞİNE KABUL EDİLDİ

Genel Müdürlüğümüz XXII. IPRA-CINDER uluslararası kongresine katılım sağlamıştır.  IPRA-CINDER (International Property Registries Association) 50 üye ülkenin tapu kayıt kuruluşları, taşınmaz kayıt sistemleri ve taşınmaz hukuku alanında araştırma yürüten akademisyenler, uluslararası örgütler, üniversiteler ile profesyonellerinin temsil edildiği uluslararası bir kuruluştur.

IPRA-CINDER iki yılda bir olmak üzere, farklı üye ülkelerin ev sahipliğinde düzenlenen ve  hukuki tematik başlıklar çerçevesinde bildirilerin sunulduğu kongreler düzenlemekte olup, farklı tapu kuruluşları ve ülkelerin  birbirleriyle temas kurmasını sağlamaktadır. Bu yıl “Tapu Sicili ve Küreselleşme” ve “Tapu Sicilinin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü” başlıklarında belirlenen temalar altında birçok farklı bildiri sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzü kongrede Yabancı İşler Dairesi Başkanımız Gökhan Çanakçı’nın başkanlığında Tapu ve Kadastro Uzmanları Özlem Hacıoğlu ve Ümit Yıldız temsil etmişlerdir.

Kongrede, "The Way Towards a Comprehensive Electronic Land Registry and Cadastre For Turkey" adlı bildiri sunulmuş ve Yabancı İşler Dairesi Başkanı Gökhan Çanakçı ile bir röportaj düzenlenmiştir.

2019 yılında Kurumumuzca başlatılan, IPRA-CINDER Genel Sekreterliği ve Dışişleri Bakanlığımız temsilcilikleri ile devam eden üyelik görüşmeleri süreci de, Genel Kurul esnasında talebimizin oybirliği ile kabul edilmesi sonucu tamamlanmıştır. Kurumumuz, Avrupa Birliği Tapu İdareleri Birliği (ELRA) gözlemci üyeliği yanı sıra IPRA-CINDER üyesi olarak faaliyetlerine devam edecektir.