Değerleme Raporları Sisteminde Değişiklik

2019/1 sayılı genelge ile yabancıların taraf olduğu işlemlerde (Alıcı veya satıcı)  aranan taşınmaz değerleme raporları, yapılan değişiklik ile yabancı gerçek kişilerin sadece alıcı olduğu ve işlem listesinde belirtilen işlemlerde talep edilecektir. Ayrıca genelgede yapılan değişiklik ile değerleme raporu alınmayacak işlemlerin listesi yeniden belirlenmiştir.