Satın alma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

- Taşınmazın Tapu Senedi veya tapu bilgileri,

- Uyruk bilgisini gösterir Pasaport / Ülke Kimliği (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),

- Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu

- Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi''(Webtapu başvuru aşamasında bazı belediyelerden online bilgi şeklinde görülebilmektedir.),

- Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,

- Kimlik Bilgileri Beyan Formu ve Fotoğraf (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında),

- Yabancı Kimlik Numarası Tesbiti (Göç netten yanıt alınamazsa vergi numarası ile işleme devam edilebilir.)

- Döviz Alım Belgesi (KEP üzerinden Banka gönderir),

- Banka onaylı dekont (Türk vatandaşlığı kazanılması taleplerinde),

- Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yetkilendirilen)

- Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde genelge ile aranan şartları taşıması vb.)