2020-4 SAYILI GENELGE REHBERİ

30 Tem 2021

Bilindiği üzere 10.11.2020 tarihinde yayınlanan 2020/4 sayılı genelge ile tapu müdürlüklerinde işlem yapmak için başvuruda bulunan şirketlerin sermaye oranlarına göre Valilik onayına tabi mi yoksa doğrudan işlem yapılabilir mi olduğu kararının işlem anında belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tapu müdürlüklerine taşınmaz edinimi için başvuru yapan şirketler Anonim Şirket ya da Limited Şirketlerdir. Bu şirketlerin türüne göre tapu müdürlüğünde yapılması gereken işlemlerin nasıl olacağını gösterir REHBER ve REHBER ÖZETİ ektedir.