YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2019/5 Sayılı Genelge Eki Kılavuzda Değişiklik