2019/5 sayılı Genelge Değişikliği Hk

Türk  Vatandaşlığı  Kanununun  Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmelik  kapsamında 30/05/2019 tarihli ve 2019/5 sayılı "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hk. " genelge eki Kılavuzda değişikliğe gidilmiştir.