YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2013/13 Sayılı Genelge'de Değişiklik