kadastro-db

Kadastro Dairesi Başkanlığı

Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon ve cins değişikliği taleplerinde ücret tahakkuku nasıl yapılır?

*Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon ve cins değişikliği taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde ve tescil bildiriminde birleşik olarak gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.

Herhangi bir ilde bulunan taşınmazla ilgili, bu il dışındaki kadastro müdürlüğüne başvurmak suretiyle, aplikasyon veya yer gösterme talebinde bulunabilir miyim?

*Taşınmazın bulunduğu yerde lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürosu (lihkab) yoksa taşınmazın bulunduğu il dışındaki herhangi bir kadastro müdürlüğüne/birimine bu taşınmazla ilgili olarak aplikasyon, yer gösterme talebinde bulunulabilir.