PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2019/15 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge Yürürlüğe Girdi

04 Kas 2019

2012/1 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge yürürlükten kaldırılmış olup 2019/15 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge, Genel Müdürlük Makamının 23.10.2019 tarihli ve E.3977529 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.