TAPU VE KADASTRO İNCELEME SORUŞTURMA YÖNERGESİ UYGULANMASINA YÖNELİK EĞİTİM

Bölge Müdürlüğümüz personellerine Başmüfettiş Ahmet Sait BAYTAK, Başmüfettiş Mehmet Fatih GÜRBÜZ ve Müfettiş Yardımcısı Sema BAYTAK tarafından Tapu ve Kadastro İnceleme Soruşturma Yönergesinin uygulanmasına yönelik eğitim verilmiştir.