SUSUZ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
0474 280 1000
Mail
susuz-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
susuztm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Hükümet Konağı - Susuz/KARS
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro VIII. Erzurum Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
KARS