Genelge

Genelgeler

Attachment Size
2001/7 S. Mübadil (değiştirilen), mütegayyip (kaybolmuş), mufarakat (terk eden) ve firari (kaçak) kişilerin taşınmaz malları 1013.07 KB
2012/3 Sayılı Bilgi Formları konulu Genelge 346.2 KB
2013/5 Sayılı KKTC’de Düzenlenen Resmi Belgelerde Konsolosluk Onayının Kaldırılması Hk. konulu Genelge 73.27 KB
2013/13 Sayılı Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti konulu Genelge 152.51 KB
2013/15 Sayılı Yabancıların Yapısız Taşınmaz Edinimleri konulu Genelge 1.95 MB
2015/2 Sayılı Raporlaştırılmış Veri konulu Genelge 2.45 MB
2015/5 Sayılı Yurt Dışında Düzenlenmiş Vekaletnameler konulu Genelge 1.38 MB
2017/4 Sayılı 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Kapsamındaki Sorgulamalar konulu Genelge 732.5 KB
2017/4 sayili genelge eki 21-01-2020 tarih 260240 sayılı Talimat 150.1 KB
2018/6 Sayılı Yabancı Sermayeli Şirketlerde Bölge Sorgulamaları konulu Genelge 446.15 KB
2018/6 Sayılı Yabancı Sermayeli Şirketlerde Bölge Sorgulamaları konulu Genelge eki 90.77 KB
2019/1 Sayılı Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporu Aranılması Hk. konulu Genelge 156.78 KB
2019-1 Genelge Eki İşlem Listesi 369.45 KB
2019/2 Sayılı Tasdik Şerhi (Apostille) konulu Genelgesi ve ekleri 1.23 MB
2019/5 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hk. konulu Genelge 107.18 KB
2019/5 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hk. konulu Genelge eki 13.06.2022 tarihli Kılavuz 316.48 KB
2019/5 Sayılı Genelge eki 01.02.2023 tarihli Kılavuz (Rev_22.11.2023) 280.51 KB
2019-1 ve 2019-5 Sayılı Genelgeler Hk. 07-12-2021 192.11 KB
2019/11 Sayılı Yabancı Kimlik Numarası verilmesi ve Kimlik Bilgileri Beyanı Formu konulu Genelge 1.87 MB
2019/11 Sayılı Genelge Ek-1 Yabancı Kişi Sorgu/Kayıt İşlemleri uygulama Kılavuzu 4.9 MB
KIMLIK_BILGILERI_BEYANI_FORMU 11.10.2021.docx 64.21 KB
2020/2 Sayılı Yurtdışına Gönderilecek Tebligatlar hakkında Genelge (04.01.2024 Sayılı Olur ile Değişik) 292.16 KB
2021/5 Yabancı Gerçek Kişilere Yönelik Düzeltme (Tashih) İşlemleri konulu Genelge 566.51 KB
2022/1 Yabancı Gerçek Kişi Edinimlerinde Döviz Alım Belgesi Genelgesi Ek Talimat 120.74 KB
2022/1 Yabancı Gerçek Kişi Edinimlerinde Döviz Alım Belgesi Genelgesi Eki 417.37 KB