TAKBİS 2020 Projesi

TAKBİS 2020 Proje Kapsamında Kurumumuza bağlı Başkanlıklar ve Birimlerle yapılan bilgilendirme-analiz çalışmaları devam etmektedir. Bugüne kadar sırasıyla Kadastro Dairesi Başkanlığı, Tapu Dairesi Başkanlığı, Arşiv Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile görüşmeler titizlikle yürütülmüştür.