DİYARBAKIR TAPU VE KADASTRO 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BAĞLI TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET

03 Eki 2019

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu , Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat Erdoğan ve TK Uzmanı Emre Ergin Ergani, Diyarbakır Tapu ve Kadastro VII. Bölge Müdürlüğü ile bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerini ziyaret etti.

Müdürlüklerin iş ve işleyişleri, Kütük-Takbis entegrasyonu, arşiv ayıklama ve tasnif, proje taramaları ve sisteme entegrasyonları, resmi senet taramaları, ihaleli işler hakkında bilgi alınarak personelin sorunlarını dinledi..