Misyon ve Vizyon

Basın ve Halkla İlişkiler MİSYON / VİZYON

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde  meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren olay ve gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmek, Genel Müdürlüğü ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, projeleri duyurmak, Genel Müdürlüğün  faaliyetlerinin etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara ve faaliyetlere destek vermek, basında ve kamuoyunda gelişen olaylarda Genel Müdürlüğün bakış açısını zamanında ve en doğru şekilde yansıtmak, basın ve yayın organlarında çıkan ve Kurumu ilgilendiren haberler konusunda üst yönetimi bilgilendirmek.

Genel Müdürlüğümüzün  tanıtımında; vatandaşlarımıza  doğru, hızlı ve güncel  bilgi akışı sağlamak.