ARŞİV MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ BAŞLADI

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Arşiv Memuru, Sözleşmeli Personel (Arşiv) ve Sözleşmeli Arşiv Uzmanı personele yönelik "Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi" Genel Müdür Yardımcımız Tamer İNAN, Arşiv Dairesi Başkanımız Dr. Bekir Tarık YİĞİT' in katılımlarıyla Çorum İlinde başladı.

21.11.2022-24.11.2022 ve 28.11.2022-01.12.2022 tarihleri arasında iki grup halinde planlanan eğitimde katılımcılara; Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet, Tarihçe ve Arşiv Belgeleri, Genel Arşiv Mevzuatı, Osmanlı Türkçesi ile Yazılı Kayıt Talepleri, Etik Mevzuatı ve Kurumsal Etik İlkeler, Kalite Yönetim Sistemi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, E-Arşiv Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Uygulamaları, Kamu Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları, Arşiv ve Tapu Sicil İlişkileri, TARBİS ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Proje ve Faaliyetleri, EBYS, KEP ve UETS, 2019/12 Sayılı Arşiv Hizmetleri Genelgesi ve Uygulamaları ile Ayıklama ve İmha Uygulamaları konularında eğitim verilecek.