SIKÇA SORULAN SORULAR

Başkanlığımız arşivlerinde yer alan tarihi değeri olan Tahrir Defterleri ile ilgili olarak çalışmak isteyen yurt içi ve yurt dışından gelen araştırmacılar için Araştırmacı Salonu ayrılmıştır. TARBİS Projesi kapsamında sayısallaştırılan bu belgeler, araştırmacılara verilen yetkilendirme çerçevesinde (Başkanlık bünyesinde) elektronik ortamda çalışma imkanı vermekte, istenen belge örneklerine ise ücreti karşılığında ulaşabilmektedirler.

167 yıllık geçmişe sahip Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, arşivlerinde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerine ait binlerce kıymetli tarihi eseri barındırmaktadır. Yaklaşık 80 adet tarihi belge Başkanlığımız binasında bulunan Server Efendi Sergi Salonunda ziyaretçilerin hizmetine sunulmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlardan, lise ve lisans öğrencilerinden ve yurt dışı ülke temsilcilerinden sık sık ziyaretler yapılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda sergi salonunu ziyaret etmek isteyen kişilere de yetkili bir kişi eşliğinde bu hizmet sunulmaktadır.

Başkanlığımız hizmet binası girişine oluşturulan Halkla İlişkiler Hizmet birimimizde; Kayıt talebi için gelen vatandaşın bilgilendirilmesi, Oluşturulan talep formları ile taleplerinin alınması, İhtisas isteyen bir bilgiye ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimden bilgi alarak, vatandaşların Başkanlık içinde servis servis dolaşması yerine söz konusu birimde taleplerin sonlandırılması amaçlanmıştır. Ayrıca başvuran vatandaşlarımıza mevcut iş ve işlemler ile ilgili rehberlik faaliyeti verilmektedir.

Arşiv Dairesi Başkanlığı arşivinde, Osmanlı Devleti toprakları üzerine kurulan toplam 26 ülkeye ait tapu kayıtları bulunmaktadır. Bu devletler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Yunanistan, Polonya, Filistin, Gürcistan, Irak, İsrail, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Kıbrıs R.K., K. Kıbrıs T.C., Libya.

Osmanlıca kayıtlara ilişkin taleplerin dilekçe ekinde ilginizi gösteren belge ve tapu senedi veya bu mahiyette bir belge ile başvurulması halinde veya taşınmazın tarih ve sıra numarasını belirten talep ile resmi olarak Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile başvurulması yada CİMER yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

2024 yılı "Ulusal Staj Programı" kapsamında öğrenci başvuruları, 28 Aralık 2023 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecektir.