Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okuluna Ziyaret

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanımız Dr. Bekir Tarık YİĞİT, Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK ve Tapu Kadastro Eğitim Müdürü Nevzat KUL tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek okuluna ziyarette bulunmuşlardır.