Yurtdışında Düzenlenen Vekaletnameler Konusunda Örnekler ve Şemalarla Birlikte Gerekli Bilgiler İle Kapsamlı Bir Şekilde Hazırlanmış Olan 2015/5 (1767) Sayılı Yurtdışında Düzenlenmiş Vekâletnameler Konulu Genelgeye Ek Kılavuz Yayınlanmıştır

Yurtdışında düzenlenen vekaletnameler konusunda örnekler ve şemalarla birlikte gerekli bilgiler ile kapsamlı bir şekilde hazırlanmış olan 2015/5 (1767) sayılı Yurtdışında Düzenlenmiş Vekâletnameler Konulu Genelgeye Ek Kılavuz yayınlanmıştır.

Hazırlanan bu Kılavuz ile 2015/5 sayılı Genelgemiz ile de belirtilmiş olan ve yurtdışında düzenlenmiş vekâletnamelerin ülkemizdeki taşınmazlara ilişkin tapu işlemlerine esas alınabilmesi için gerekli olan şartların, somut örnekler ile açıklanarak işlem sahiplerin bilgilendirilmesi ile uygulamada yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi ve konu ile ilgili, olarak tapu müdürlüklerinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi hedeflenmiştir.