Tapu ve Kadastro IX. (Trabzon) Bölge Müdürlüğü

Rize Tapu Müdürlüğü Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başlamıştır

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Rize Tapu Müdürlüğü Kurumsal Kimlik Kılavuzuna uygun şekilde tefrişatı yenilenerek Valilik Binasında Müdürlüğe tahsis edilen hizmet alanında hizmet vermeye başlamıştır.