istanbul-bm

istanbul-bm

Tapu ve Kadastro II. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü

2021 Yılı Staj Başvuruları Hk.

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacağı bildirilmiştir.

Öğrenci başvurularının 22.02.2021 tarihinde başladığı ve https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden kabul edileceği duyurulur.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Bölge Müdürlüğümüze bağlı İstanbul ili Tapu Müdürlüklerimiz ile 2020 yılı değerlendirilmesi, 2021 yılı hedeflerinin belirlenmesi, Web-Tapu uygulamaları, akit sıraları, emlak beyan değerlerinin online olarak alınması, personel planlaması ile ilgili görüş ve öneri almak, müdürlüklerin ihtiyaçları (fiziksel mekan, tefrişat, taşınır v.b.) konularında Tapu Müdürlerimizle ve Bölge Müdürlüğümüz yöneticilerinin katılımı ile üç grup halinde planlanan toplantının ilki 23.02.2021 tarihinde düzenlenmiştir.

Darıca Tapu Müdürlüğü, Darıca Belediye Başkanlığının emlak beyan değerlerine 22.02.2021 den itibaren dijital ortamda ulaşabilmektedir

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Darıca Tapu Müdürlüğü ve Darıca Belediye Başkanlığı arasında; mevzuatla belirlenen görevlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için iki kurum arasında sağlanacak veri iletişim bağlantısı ile güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde verilere erişilmesini, paylaşılmasını ve kullanılmasını temin etmeyi amaçlayan "Bina, Arsa ve Arazi Raiç Değerler Verinin Yönetim Bilgi Sistemi Üzerinden Paylaşılmasına İlişkin Protokol" 22.02.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı ile emlak beyan değerlerinin dijital ortamda paylaşılması hakkında görüşme yapılmıştır.

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Beşiktaş Tapu Müdürlüğümüzün, emlak beyan değerlerine elektronik ortamda ulaşabilmesi konusunda Beşiktaş Belediye Başkanlığı yetkilileri ile görüşülmüştür.