Tapu ve Kadastro III. İzmir Bölge Müdürlüğü

Organizasyon Şeması

TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO III. (İZMİR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ