OHAL Kapsamında Vekaletname Teyidi Hakkında Duyuru