2019/16 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK TARAFLARIN FARKLI BİRİMLERDE BULUNMALARI HALİNDE YAPILACAK TAPU İŞLEMLERİ