Tapu ve Kadastro XI. (Kayseri) Bölge Müdürlüğü

KIRŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ