ADAY MEMUR YETİŞTİRME EĞİTİMİ HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAV SONUCU

09 Tem 2021

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca 24 Mayıs 2021-02 Temmuz 2021 tarihlerinde Hazırlayıcı Eğitim Bölümünü tamamlayan personelin sınavı Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda 09.07.2021 tarihinde saat 10:00'da yapılmış ve sınav sonuçları aşağıda yayınlanmıştır.

İlgililerine ilanen duyurulur.