Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında; Bölge Müdürümüz Sayın Tamer TAŞKIRAN Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerinin katılımıyla 12.04.2021 Pazartesi günü, video konferans yöntemiyle, Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısı yapılmıştır.