YAYLADAĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
(326) 280 12 60
Faks
(326) 471 32 21
Mail
yayladagi-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
yayladagitm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Çamaltı Mah. Atatürk Cd. No.13 Yayladağı / HATAY
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XII. Hatay Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
HATAY