ANTAKYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
0 326 280 11 40
Mail
antakya-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
antakyatm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Akasya Mahallesi 184 Sk. Toki Şehit Mustafa Dolunay Anaokulu Sitesi Toki Şehit Mustafa Dolunay Anaokulu no:6 Antakya /HATAY
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro XII. Hatay Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
HATAY