PİLOT PERFORMANS PROJESİ

Eskişehir Bölge Müdürlüğü yetki alanında uygulanan Performans Sistemi, 07.10.2015 tarih ve E.1241777 Sayılı Genel Müdürlük yazısı ile pilot proje olarak seçilmiş ve uygulanmıştır.