Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğünün SMS Mesajları Hakkındaki Duyurusu

22 Ara 2021

Bölgemiz dahilindeki Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hudutları dahilindeki mahallelerde/köylerde en son yapılan ’Kadastro Güncelleme Uygulama Çalışmaları’, (3402/Ek-1 Sayısallaştırma Çalışmaları) tamamlanan taşınmazlara ait yeni tapu senedi basımları başlamış ve devam etmekte olup;

E-devlet Kapısı sisteminde malsahiplerine/telefonu kayıtlı bulunan maliklere bu hususta bilgilendirme SMS mesajları sistem gereği gönderilmekte olduğundan gelen taleplerde bazı vatandaşlarımızda tedirginlik oluştuğu duyulmakta ve şahit olunmaktadır.

60660 nolu başvuru numarası altında bilgilendirme SMS mesajı alan vatandaşlarımızın tedirgin olmamaları gerekmektedir.

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.