Tapu ve Kadastro XIV. (Edirne) Bölge Müdürlüğü

Malkara Tapu Müdürlüğü