Tapu ve Kadastro XIV. (Edirne) Bölge Müdürlüğü

KONSOLİDE RİSK RAPORU

02 Mar 2021

Bölge Müdürlüğümüzün stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek mahiyetteki riskler; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü “Risk Strateji Belgesi”ne uygun olarak belirlenerek Bölge Müdürlüğümüzün Konsolide Risk Raporu düzenlenmiştir.

Tespit edilen risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp Bölge Müdürlüğümüzce kabul edilebilir seviyede tutmak amacıyla; her bir “Yüksek Düzey” ve “Orta Düzey” risk için önleyici tedbirler ve kontrol faaliyetleri belirlenmiş olup proaktif yönetim anlayışının gereği olarak belirlenen tedbirler titizlikle yerine getirilecektir.